top of page

Dijital Arşiv

Şirketlerin veya kurumların kültürel mirasının kayıt altına alınmasını ve korunmasını; basılı ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi kaynaklarının yedeklenmesini; tek kopya kaynaklara çoklu erişiminin sağlanmasını; kağıt belge ve depolama maliyetinin azaltılmasını; kurumsal içerik yönetimi çözümlerinin uygulanabilmesini; arşivsel koruma sağlanmasını; dijital nesnenin bütünlüğünün korunmasını ve değişen teknoloji karşısında kaynakların gösterim, erişim ve kullanımının sağlanmasını; eski bilgisayar sistemlerinin gelecekte kullanılacak olan bilgisayar sistemleri üzerinde çalıştırılmasının sağlanmasını; şirkete veya kuruma ait kütüphane, belge arşivi gibi ortamlarda saklanan verilerin raflardan veya depolardan kullanıcıya ulaşamayan milyonlarca kitabın, sayfanın, fotoğraf,

video veya ses kayıtlarının ve her türlü dosyanın kullanıma sunulmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Sayısallaştırılan bilgilerin orijinal halinin fiziksel depolarda ya da arşiv odalarında tam olarak hangi odada, hangi dolapta, hangi rafta vb olduğu kolayca takip edilebilir.

Bu uygulama ile şirketin veya kurumun elektronik kayıt arşivi konusunda kazanacağı temel yetkinlikler özetle şu şekildedir:

 

• Çoklu arşiv yönetim altyapısı sayesinde dijitalleştirme süreçleri farklı arşivler için aynı anda farklı seviyelerde yönetilebilir,

• Elde edilecek materyallerin ne amaçla kullanılacağı yönetim ara yüzünden belirlenip kolayca idare edilebilir,

• Farklı uygulamalara veri sağlayan API'ler sayesinde veri erişimi için sınırsız olanak elde edilir,

• Çoklu arşiv sistemi sayesinde her bir ayrı projenin amacına uygun kaliteye farklı farklı karar verilebilir,

• Bu sayısal ortamın kimler tarafından kullanılacağı ve erişim seçenekleri kolayca yönetilebilir,

• Bu ortama ulaşacak kişilere dijitalleştirmenin ne gibi olasılıklar sunulacağı yönetilebilir,

• Sayısal ortamı saklama ortamları çok çeşitli olduğu için ihtiyaca ve maliyet tercihine göre yavaş ya da hızlı, güvenli ya da daha az güvenli ortamlar tercih edilebilir,

• Sayısal ortamın telif haklarının kime ait olacağı çok katmanlı olarak belirlenebilir,

• Kişisel verilerin korunması kanununa uygunluk sağlanarak en ileri seviyede güvenlik tercihleri her bir arşiv için farklı seviyelerde uygulanabilir.

bottom of page