top of page

İnsan Kaynakları

Dış kaynak (outsourcing) özellikle Amerika'da hızla büyüyen ve yaklaşık olarak Pazar payının %30 ununa hizmet veren bir sektör olmuştur. Türkiye de yeni rağbet görmeye başlamasıyla beraber hızlı bir şekilde taleplerin artmaya başlandığı gözlenmektedir.

AdobeStock_186838082.jpeg

Ekon Bilişim
İnsan Kaynakları

Dış kaynak ; firmaların profesyonel olsun olmasın eleman taleplerini kendi bünyesinde de kiralama modeli ile konusunda uzman bir firmadan hizmet almaktır.

Dış kaynak ile ilgili bir çok araştırma yapılmış olup Kamu ve kuruluşlara getirdiği avantajlar;
 

• Kendi işinize odaklanmak ama gelişen teknolojilerden zamanında yararlanmak istiyorsanız, • IT sektöründe sıkça rastlanan nitelikli eleman sirkülasyonu şirketiniz için problem yaratıyorsa, • Piyasalarda değişimler, şirketinize dönemsel fırsatlar yaratıyor ve bu fırsatları sabit maliyetinizi arttırmadan değerlendirmek

istiyorsanız,

 • Yüksek nitelikli personele ihtiyaç duyuyor; ancak böyle bir işgücünü tam zamanlı çalıştırma maliyeti firmanıza yüksek geliyorsa, 

• Proje bazlı çalışma yoğunluğu olan bir şirket iseniz ve sabit maliyetleri değiştirmeden orta vadeli projeleri sonuçlandırmak

istiyorsanız, 

• Bordroya kayıtlı eleman sayısı düşüklüğü şirketiniz için önemli bir performans kriteri ise,

 • Ekonomik koşullar ve piyasa belirsizlikleri. uzun vadeli plan yapmanızı engelliyor ve yüzden insan gücüne yatırım yapmaktan

korkar hale geldiyseniz,

Ekon Bilişim
Çalışma tarzımız 

Öncelikle müşterilerimizin ihtiyacını yüz yüze oturumlarla tespit etmek , ihtiyaçlarınızı giderebilecek en uygun personeli veri tabanında belirlemek, kısa listeyi firmanıza sunarak son seçim hakkını müşteriye bırakmak, belirlenen personel ile müşterilerimizi eşleştirmek adayın öngörülen tarihle işte başlangıcını ve diğer tüm hukuki işlemlerini yerine getirmek, personelin herhangi bir sebepten dolayı işten ayrılması durumunda aynı özelliklerde bir başka arkadaşımızı en kısa zamanda işe yerleştirmek çalışma sürecimizi oluşturmaktadır.

AdobeStock_186838082.jpeg
bottom of page