top of page

Kurumsal Kaynak Planlama

İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması ise; çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yakın geçmişte ortaya çıkan, ileri bilgi teknolojilerinden biri de Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning (ERP)-KKP)’dır. Bu çalışma; ülkemizdeki işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini, yönetsel karar verme sürecinde, hangi etkinlikte uyguladıkları, sistemden bekledikleri verimi alıp almadıkları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin, karar verme, planlama, bütçeleme, raporlama, analiz ve yönetim muhasebesi uygulamalarında pozitif etkileri olduğunu göstermiştir.

bottom of page