top of page

KVKK Kişisel Verileri Koruma

KVKK Nedir?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, ilgili kişilerin kişisel verileri açık rızası olmadan işlenmesi veya üçüncü taraflara aktarılması yasaklanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, teknoloji çağının doğal sonuçlarından biri olarak, küresel boyutta hızla önem kazanan

bir konu haline gelmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), konu ile ilgili Türk hukuk mevzuatında yapılan en kapsamlı düzenlemedir.

Kişisel veri ihlali halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. İdare para cezaları ise 5,000 TL den başlayıp 1,000,000 TL ye kadar artabilmektedir.

 

VERBİS Nedir?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolmaları gerekmektedir. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir.

 

KVKK Uyumu Teknik Ve Yapısal Süreci:

 

Kuruluşun durum analizi.

Boşluk analizi.

İş süreçlerinin incelenmesi.

Gereksiz Kişisel veri kaynaklarının ve veri dolaşımının engellenmesi

Sektörel ve kurum bazında KVKK mevzuatına uygun standartların belirlenmesi.

KVKK Uyum süreci dokümanlarının hazırlanması.


Kişisel Veri İşleme Süreci:

 

Kişisel veri kaynakları ve dolaşım analizi ve işelenecek verilerin oluşturulması

Kişisel veri kategorilerinin oluşturulması

Kişisel veri alanlarının tanımlanması.

KVKK mevzuatına uygun kişisel veri işleme envanteri oluşturulması.

VERBİS kayıt işlemenin doğruluğunun analizi

VERBİS sicile kayıt işleminin doğruluğunun analizi

KVKK uyumu için yazılım entegrasyonu


İş Süreçlerinin KVKK'ya Uygun Tasarlanması Süreci:

 

Mevcut iş süreçlerinin analizi.

İş süreçlerinin KVKK mevzuatına uyumluluğu çalışması.

Web site içeriğinin mevzuata uyumlu hale getirilmesi.

KVKK uyum süreci eğitim faaliyetlerinin tasarlanması.

SİBER GÜVENLİK
Danışmanlığı

KVKK Kişisel
Verileri Koruma

BİLGİ GÜVENLİĞİ
Yönetim Sistemi

SİBER GÜVENLİK
Hizmetleri

BİLİ ve İLETİŞİM
Güvenliği

bottom of page