top of page

Mobil Uygulama Testleri

Mobil uygulama sızma testleri günümüz teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kurumlar birçok yazılım dilini kullanarak mobil uygulamalar geliştirdikçe bu alandaki siber saldırılar da artış göstererek siber saldırganlar için fırsat haline gelmektedir.

 

Bazı durumlarda kurumlar mobil uygulama geliştirme ihtiyaçlarını üçüncü parti firmalar ile de sağlamaktadırlar.

 

Ekon Bilişim olarak kurumların, gerek kendi geliştirdikleri gerekse de üçüncü parti firmalar tarafından geliştirilen ve dil fark etmeksizin oluşturulan mobil uygulamalarına yönelik uluslararası metadolojik yaklaşımlar kullanarak, mobil uygulama sızma testleri gerçekleştirmekteyiz.

 

Mobil uygulama sızma testleri hem kurum iç ağında hem de müşteri veya personel ağında çalışabilmektedir.

 

Mobil Uygulama Sızma Testleri Hakkında

Testler sonunda tespit edilen bulgular ve bu bulguların giderilme yöntemleri kuruma rapor halinde sunulmaktadır.

 

Mobil uygulamaların şifre saklama, uygulama zayıflığı ve güvensiz iletişim gibi birçok test yöntemiyle testleri ulusal ve uluslararası metadolojiler kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Mobil uygulama testleri profilleme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Böylece her profildeki kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek zayıflıklar tespit edilerek raporlanabilir.

SIZMA TESTİ

EKS SIZMA TESTİ

DOS ve DDOS TESTLERİ

ZAFİYET TARAMA

IOT SIZMA TESTİ

SOSYAL MÜHENDİSLİK
TESTLERİ

MOBİL UYGULAMA
TESTLERİ

WEB UYGULAMA
TESTLERİ

KAYNAK KOD ANALİZİ

GÜVEN DAMGASI SIZMA TESTİ

bottom of page