top of page

Veri Yedekleme

Backup (Yedekleme) genel anlamı ile bilgisayar sisteminin işlevsel olmasını sağlayan temel birimlerini, depolanan verilerin ve çalışan yazılımların hata, hasar, ve arıza durumunda kesintiye uğramaması ve geri dönülemez bir biçimde kaybolmasını önlemek için birçok kopya halinde saklanmasını amaçlayan dosyalar bütününün adıdır.

 

Bugün internete bağlı olan her cihazımızdan telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan sürekli olarak bir veri alışverişi içinde olmamız, bu verilerin güvenliği açısından önemli bir hal almıştır.Bu verilerin zarar görmesi ve işlevselliğini yetirmesi durumunda doğabilecek problemleri aşabilmek için, bu verilerin bir yedeğinin olması gerçekten oluşabilicek zaman, para, iş gücü kaybından bizi kurtarabilecek tek yol diyebiliriz.

bottom of page