top of page

Danışmanlık Hizmetleri

"Danışmanlık profesyonel bir sorumluluk duygusuyla yapılmalıdır"

Bizim için danışmanlık yol göstermenin ötesinde, bilişim sektörüne belli bir kalite standardı getirmek, çıtayı hep yüksek tutmak ve güvenilir olmaktır.

Bilişim yatırımlarının planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, korunması kısacası verimlilik ve karlılık temel amaçlarınıza ulaşmanızda araç olması başlı başına bir yönetim ve danışmanlığı gerektirir.
 

Ekon Bilişim olarak ; Sistem, Yazılım, Donanım, Güvenlik ,KVKK, BGYS ve İhale hazırlığı konularında , tecrübeli uzmanlarımızca :

  • Bilgi Teknolojileri Politikalarının Belirlenmesi (Sistem , Yazılım, Güvenlik, Uygulama, Eğitim )

  • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bilgi Teknolojileri Hedeflerinin Belirlenmesi ve Doğru Yatırımların Yapılması

  • Mevcut Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

  • Bilgi Teknolojileri İhtiyaç Analizi Çıkarılması (yazılım)

  • Donanım  Ve Yazılım  ile İlgili Alınan Hizmetlerin Maliyet Analizi, Hizmet Süreleri Ve Alternatiflerinin Belirlenmesi

hizmetleri verilmektedir.

Profesyonel Servis Hizmeti

Online hizmetlerin sürekliliği ve güvenliğinin saptanması sürecinde karşılaşılan sorunların çözüme ulaştırılması için sağlanan hizmettir. Kritik altyapılarda karşılaşılan ve krize sebebiyet veren sorunlara çözüm saklanmaktadır.

Mimari Analiz ve Güvenli Mimari Danışmanlığı

Alanında uzman personel tarafından gerçekleştirilen Mimari Analiz çalışmaları ile sağlanan danışmanlık hizmetidir. Hizmet kapsamında BT altyapısının tehditlere karşı güvenli hale gelmesi ve topolojik degisikliklere uyumlu olmasını sağlamaktır.

Teknoloji Danışmanlığı

Kurum bünyesinde kullanılan güvenlik ürünlerinin uyumlu ve verimli kullanılmasını sağlayan danışmanlık Hizmetidir. Hizmet kapsamında mevcut ürünlerin konfigürasyon ve kuralları kontrol edildikten sonra hazırlanan raporlar ve çözüm önerileriyle güvenlik seviyesinin iyileştirmesi sağlanmaktadır.

BT Altyapı Tasarım Danışmanlığı

Değişen kurum ihtiyaçlarının, gelişen teknolojilerle beraber BT altyapısına uygulanabilmesi için saklanan hizmettir. BT altyapısının yeniden tasarlanması ile birlikte gelecekte oluşabilecek sorunların önlenmesi sağlanmaktadır

Proje ve Şartname Danışmanlığı

Altyapıdaki ihtiyaçların değişmesi ile temin edilmesi gereken teknoloji/ürünler ile ilgili sağlanan danışmanlık hizmetidir. Teknik gereksinimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun çözümün temin edilmesi için proje ve şartname süreçlerine teknik desteğin sağlanmasıdır.

EKON
BİLİŞİM

Günümüzde kritik hizmet veren kurum ve kuruluşların en önemli sorunlarından biri sistemleri 7/24 erişilebilir olmasını sağlamanın yanı sıra bünyesinde barındırdığı verilerin yetkisiz bir biçimde erişilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, el değiştirmesi ve hasar verilmesidir.

Kurum ve kuruluşlar online hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimleri engelleyebilmek için BT altyapılarına çeşitli yatırımlar (donanım, yazılım, personel) yapmaktadır. Yerinde ve uzaktan verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde BT altyapı yatırımlarının etkin, verimli ve standartlara uygun olarak kullanılmasını sağlamaktayız. Günümüzde kritik hizmet veren kurum ve kuruluşların en önemli sorunlarından biri sistemleri 7/24 erişilebilir olmasını sağlamanın yanı sıra bünyesinde barındırdığı verilerin yetkisiz bir biçimde erişilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, el değiştirmesi ve hasar verilmesidir.

Kurum ve kuruluşlar online hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimleri engelleyebilmek için BT altyapılarına çeşitli yatırımlar (donanım, yazılım, personel) yapmaktadır. Yerinde ve uzaktan verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde BT altyapı yatırımlarının etkin, verimli ve standartlara uygun olarak kullanılmasını sağlamaktayız.

Entegrasyon Hizmeti

Mevcut yapıda kullanılan güvenlik Sistemlerinin bir arada, uyumlu bir şekilde otomatik olarak haberleşmesini sağlayan ve ürünlerin ileri seviyede kullanılmasını sağlayan hizmettir.

wpgif.gif
bottom of page