top of page

Yazılım Hizmeti

İçinde bulunduğumuz Bilgi ve İletişim çağının Avrupa ve dünyadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak bu değişime ayak uydurabilmek için merkezi idare tarafından yürürlüğe konulan yasalarla getirilen yenilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarında eş değer bir süreç içerisinde uygulanmasını sağlamak amacı yazılım hizmeti almaktadır. Bu alınan hizmetlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, yazılım projelerinin zamanında ve bütçe dahilinde bitirilememesidir. Yazılım projelerinin başarısız olmasının en çok rastlanan sebebi proje yönetimi (daha doğrusu projenin iyi yönetilmemesi) dir.

 

Yazılım Projelerinde en temel madde, müşterilerin ihtiyaçlarının mutlak bir şekilde tanımlanmasıdır. Projeye ve müşterinin gereksinimlerine ilişkin doğru soruları sormak ve analizi bu belirsizlikten kurtarıp formal bir şekilde dokümante edip, proje planı ile mühendislik altyapısına temel teşkil edecek bir yazılım gereksinim dokümanı (Software Requirements Spesification- SRS) haline getirme, ihtiyacın çerçevesinin çizilmesini sağlayacak ve müşteriye kendi ihtiyaçlarını sorgulama fırsatı verecektir.

 

Müşterinin ihtiyacını doğru belirlemesine yardımcı olmak için, projenin hedefi-çıktıları ve kapsamını anlamak için, proje planlama aşamasına yeteri kadar zaman ayrılmalıdır. Müşterilerin kullandığı varsayımlar göz önüne serilmeli ve son kullanıcıya yönelik faydaları ve proje risklerini değerlendirilmelidir. Beklentileri sıralamak ve tüm ekiplerin nihai ürünü açık bir şekilde anlamalarını sağlamak için müşterinin tamamlanmış yazılım gereksinim dokümanını okuması, doküman hakkında düşünmesi ve onaylaması sağlanmalıdır. Yanlış ve eksik belirlenmiş olan ihtiyaçlar yazılım yaşam döngüsünün son evrelerinde ortaya çıktığı takdirde projenin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır.

 

Projenin Başarısızlık Nedenleri:

 

Planlamanın yetersiz olması veya hiç yapılmaması

Hedef ve özelliklerin açıkça tanımlanmaması, belirsiz olması

Hedef ve özelliklerin proje sırasında sürekli değişmesi

Gerçekçi olmayan aşırı iyimser zaman ve kaynak tahminleri

Yönetim desteğinini olmaması ve son kullanıcının süreç dışında bırakılması

Takım olarak hareket edememek ve kötü iletişim

Proje üyelerinin gereken yeteneklere sahip olmaması

Ekon A.Ş olarak Kurum ve Kuruluşlara en iyi yazılım danışmanlığı çözümlerini sunmaya hazırız. Platform bağımsız, çözüm odaklı danışmanlık anlayışımızla, tüm sorunlarınıza kısa sürede çözüm üretebileceğimizi düşünüyoruz. Projenizin ilk safhasından teslim safhasına kadar somut durum tespiti, mevcut ve muhtemel risklerin belirtilmesi , çözüm önerilerinin sunulması tarafında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Ayrıca Yazılım projelerinde sıklıkla karşılaşılan ve alternatifi pek olmayan yazılım teknik şartnamesi hazırlama, güncel teknolojiler tabanlı sistem mimarisi tasarlama ve yazılım yaklaşık maliyetlerinin oluşturulması EKON A.Ş tarafından kurum kuruluş ve işletmelere sunulmaktadır.

bottom of page