top of page

Güven damgası nedir?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır. Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

  • Güven damgasının bulunması, TOBB’un ilgili e-ticaret sitesine kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.

  • Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.

  • Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.

Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de Güven Damgası Sağlayıcının ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır. Damganın alınabilmesi için sitenin birtakım şartları sağlaması gerekir. Bu şartlardan birisi de siteye sızma testi hizmeti alınmasıdır. Sitenin güvenlik durumunu kontrol etme amacı güden bu test, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından gerçekleştirilir. Sızma testinin başvurudan en az üç ay önce yaptırılmış olması ve her takvim yılı içinde en az bir kez tekrar edilmesi zorunludur. Elektronik Ticarette Güven Damgası alacak firmalara TSE tarafından yetkilendirilmiş Firmamız ve Sızma Testi Uzmanlarımızla size özel indirimli fiyatlarla Sızma Testi hizmetimiz bulunmaktadır. Hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için info@ekonbilisim.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.



Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page