top of page

GÜVEN DAMGASI SIZMA TESTİ

Güven damgası nedir?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.

Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

  • Güven damgasının bulunması, TOBB’un ilgili e-ticaret sitesine kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.

  • Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.

  • Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.

Sızma testi nedir?

 

Sızma testi, sistemin güvenliğini değerlendirmek üzere bir bilgisayar sistemi üzerinde gerçekleştirilen siber saldırı simülasyonudur.

Güven Damgası sızma testi nerede yaptırılır?

Sızma testini Türkiye Standartlar Enstitüsü tarafından yetkilendirilen A ve B tipi sızma testi kuruluşlarıyapmaktadır. Güven Damgası başvurusunda bulunan e-Ticaret siteleri dahil oldukları kategoriye göre uygun sızma testini yaptırmak zorundadır.

Güven Damgasını nereden alınır?

Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat 2018 yılında imzaladığı protokolle Güven Damgası Sağlayıcı olarak sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni yetkilendirmiştir.

Güven Damgası başvurusu nasıl yapılır?

Güven Damgası başvurusunu www.guvendamgasi.org.tr adresinden, başvuru formunu doldurarak ve başvuru için gerekli belgeleri sisteme yükleyerek yapabilirsiniz.

Ayrıca e-Ticaret sitesinin asgari güvenlik standartlarını taşıdığını belgelendirmek için güvenlik testini yaptırarak başvuru ücretini de yatırmanız gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından başvurunuz, TOBB tarafından değerlendirilerek 30 gün içinde sonuçlandırılır.
Koşulları yerine getiren e-Ticaret sitesi www.guvendamgasi.org.tr adresinde yayınlanır.

SIZMA TESTİ

EKS SIZMA TESTİ

DOS ve DDOS TESTLERİ

ZAFİYET TARAMA

IOT SIZMA TESTİ

SOSYAL MÜHENDİSLİK
TESTLERİ

MOBİL UYGULAMA
TESTLERİ

WEB UYGULAMA
TESTLERİ

KAYNAK KOD ANALİZİ

GÜVEN DAMGASI SIZMA TESTİ

bottom of page